/>

بازتاب امروز

سایت بازتاب fhcjhf hlv,cسخن معنادار لاریجانی: امام می گفتند روحانیت باید به عرصه کار اجرایی وارد نشوداین سخنان لاریجانی در حالی مطرح شده که طی روزهای اخیر، اخبار متنوعی در مورد حضور برخی چهره های مشهور روحانی در انتخابات به گوش می رسد. برخی تحلیلگران و ناظران سیاسی، این سخن رییس مجلس را واکنشی به همین اخبار می دانند.
 
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طی سخنانی در نهمین همایش حکمت جهانی مطهر، اظهاراتی به زبان آورد که از چشم رسانه ها دور ماند و چندان توجهی به آن نشد.

به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ لاریجانی با اشاره به دیدگاه شهید مطهری در مورد دراختیار گرفت پست های اجرایی توسط روحانیون، گفت: در نگاه شهید مطهری روحانیت با دولت مخلوط است نه اینکه پست‌های کلان دولتی را اشغال کند، البته ممکن است روحانیت پست‌های کلیدی را در دست بگیرد که آن هم به دلیل نبود افراد توانمند غیرروحانی است؛ شهید مطهری به انحرافات با شجاعت پاسخ می‌داد و البته این موضوع برای وی هزینه داشت.

او افزود: امام هم معتقد بودند روحانیت باید به مسائل معنوی مردم و دین مردم توجه کنند، و به عرصه مدیریت و کار اجرایی وارد نشوند.

لاریجانی تصریح کرد: ابتدای انقلاب هم قضیه بنی صدر پیش آمد، سپس رجایی آمد و شهید شد ، پس از آن شخصی نبود به اندازه رهبر معظم انقلاب حضرت ایت الله خامنه ای که واحد همه شرایط باشد ، به همین دلیل ایشان وارد عرصه انتخابات شدند.

این سخنان لاریجانی در حالی مطرح شده که طی روزهای اخیر، اخبار متنوعی در مورد حضور برخی چهره های مشهور روحانی در انتخابات به گوش می رسد. برخی تحلیلگران و ناظران سیاسی، این سخن رییس مجلس را واکنشی به همین اخبار می دانند.
منبع: انتخاب